SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK