SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Studenti Medicinskog fakuteta Zagreb na studijskom boravku u Toplicama Lipik

Tijekom terenske nastave iz područja Javnog zdravstva 27 studenata 6. godine Medicinskog fakulteta iz Zagreba su uz voditelje dr.sc. Relić i dr.sc. Reu Janda 24.10.2018. bili u obilasku Toplica Lipik. Upoznati su sa osnovnim djelatnostima Ustanove, posebno područjem rehabilitacije neurolo&scar ... više

Skup u Varaždinu Saveza društava multiple skleroze Hrvatske

 Savez društava multiple skleroze Hrvatske organizirao je XI. Hrvatski simpozij oboljelih od Multiple skleroze Informacijom do zdravlja. Skup se je održao u Varaždinskim Toplicama od 28.-30.09.2018. Uz eminentne hrvatske stručnjake, pozvano predavanje na temu o važnosti po ... više

Održan poslijediplomski tečaj I. kategorije “PARKINSONOVA BOLEST I BOLESTI POKRETA“ i radionica o aplikaciji BOTULINUM TOKSINA U LIJEČENJU SPASTICITETA

  U četvrtak 13. rujna i petak i 14. rujna 2018.g. u Specijalnoj bolnici Lipik, u organizaciji osječkog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Medicinskog fakulteta i Klinike za neurologiju KBC-a Osijek i  suorganizaciji  Bolnice, održan je poslijediplomski teča ... više

1/15>>