SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Kontaktirajte nas


Ime i prezime:*


Razlog kontakta:


E-mail:*


Telefon:


Poruka:


Kontrolni broj
(Upišite u polje ispod broj 22 )


 

Centralno naručivanje

STACIONARNO BOLNIČKO LIJEČENJE

Naručivanje svakim danom od 07.00 do 15.00 sati.

 

SPECIJALISTIČKA FIZIJATRIJSKA AMBULANTA

Naručiti se možete svaki dan od 13.00 do 15.00 sati.

 

AMBULANTNA FIZIKALNA TERAPIJA

Naručivanje svakim danom od 07.00 do 15.00 sati.

 

EMNG – NEUROLOŠKA AMBULANTA

Naručivanje svakim danom od 07.00 do 15.00 sati.

 

LOGOPEDSKA AMBULANTA

Naručivanje utorkom i četvrtkom od 07.00 do 15.00 sati.