SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Elektroterapijske procedure

 • Elektroterapijske procedure
  • TENS
  • DDS
  • Inter X
  • UZV
  • UZV po Seltzeru
  • LASER (skenirajući i kontaktni)
  • Galvanizacija (suha, vlažna)
  • IF
  • Elektrostimulacija mjehura po prof. Jušić
  • Biofeedback terapija
  • Elektrostimulacija mišića