SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Rehabilitacija upalnih reumatskih bolesti

 • Reumatoidni artritis (Arthritis rheumatoides)
 • Ankilozantni spondilitis (Mb. Bechterew)
 • Psorijatični artritis (Arthritis psoriatica)
 • Reaktivni artritis 

Rehabilitacijski program prilagođen Vašem zdravstvenom stanju i dijagnozi. Kombinacija terapijskih procedura i ljekovite termomineralne vode ovisno o medicinskim indikacijama i cilju rehabilitacije.

 • Prvi i završni pregled liječnika specijaliste fizijatra. Mogućnost konzilijarnog pregleda specijaliste neurologa i interniste i laboratorijske dijagnostike.  
 • Elektroterapijske procedure za suzbijanje boli
  • Inter X
  • TENS
  • DDS
  • LASER
  • UZV
  • IF
  • Galvanizacija
  • Elektrostimulacija mišića
Rehabilitacija upalnih reumatskih bolesti