SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Vjerski obredi

Vjerski obredi za bolesnike

Za vrijeme liječenja u SB Lipik, pokretni bolesnici mogu prisustvovati vjerskom obredu u Bolničkoj kapelici u dogovorenom terminu s vjerskom zajednicom.
Osobama druge vjeroispovijesti koje se nalaze na liječenju u SB Lipik, a koje nisu u mogućnosti svoje vjerske potrebe zadovoljiti u Bolničkoj kapelici ili bolesničkoj sobi, može se na njihov zahtjev ili na zahtjev rodbine, dozvoliti posjeta svećenika ili vjerskog službenika radi obavljanja obreda, s tim da se prethodno jave glavnoj sestri odjela.

Pokretni bolesnici imaju na raspolaganju Katoličku i Adventističku crkvu u Lipiku, te Baptističku i Pravoslavnu crkvu u Pakracu.

Crkve

KC "Sv. Franje Asiškog" Lipik (A. Stepinca 2) - 034 421 341 (Župni ured)
Adventistička crkva Lipik (Ante Starčevića )
Baptistička crkva Pakrac (Bolnička 13) - 034 412 540
Pravoslavna crkva Pakrac (Kneza Branimira bb) - 034 411 638 (Crkvena općina)
KC "Uznešenja Djevice Marije" Pakrac (Josipa Štrosmajera 2) - 034 412 351 (Župni ured)

Vjerski obredi