SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Izložba povodom Međunarodnog dana sestrinstva

Čast nam je pozvati Vas povodom Međunarodnog dana sestrinstva na otvorenje

IZLOŽBE SLIKA I FOTOGRAFIJA

medicinskih sestara

Dunjice Karniš, Edite Sudar, Sanje Krutcki i Željke Vukalović

 

Toplice Lipik - Galerija Mramorne kupke

Petak, 10. svibnja 2019. godine u 19 sati.

Izložba povodom Međunarodnog dana sestrinstva
 

10.05.2019.