SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Slam poezija u Toplicama Lipik

Bolesnici Toplica Lipik, nekoliko zaposlenika i naših umirovljenika kao gosti caffe bara Numero imali su zadovoljstvo prisustvovati interaktivnom čitanju poezije. Naime, 17.05.2019. u poslijepodnevnim satima, uza kavicu i piće gostima su se pridružili pjesnici Žarko Jovanovski iz Zagreba te pjesnikinja i liječnica u toplicama Lipik Senka Rendulić Slivar.

Slam poezija u Toplicama Lipik

Jovanovski je do sada izdao devet knjiga poezije, jedan je autora u dvojezičnoj hrvatsko-ukrajinskoj zbirci , Hrvatski pjesnički huligani, antologiji suvremene hrvatske ironične poezije. Senka Slivar je autorica tri zbirke ljubavne lirske poezije, a u pripremi su dvije nove - erotske i urbane tematike.
Znanost potvrđuje je da biblioterapija, kao dio art terapije, pored dobrih iskustava u psihijatriji, ima svoje mjesto i unutar neurorehabilitacije. Toplice Lipik se promoviraju u tom području u suradnji s Katedrom za neurologiju Medicinskog fakulteta Osijek. 
Tako je prvi puta u Toplicama Lipik promovirana slam poezija, a Jovanovski je jedan od najpopularnijih pjesnika slam poezije u Hrvatskoj. Aktivno učešće gostiju tražilo je dodatnu kreativnost i vještinu komunikacije u očuvanju ugode i koncentracije. Tog petka poslijepodne gosti u lječilišnom kafiću proveli su dva sata uz slam poeziju u opuštenoj i humorom ispunjenoj atmosferi što doprinosi zdravlju i oporavku.

Prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar, spec. fizikalne i rehabilitacijske medicine

04.06.2019.