SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Novo!! Liječenje spazma botoxom u Specijalnoj bolnici Lipik

Većini nas poznat je kao „smrtonosni toksin koji ubija bore“, a otkako ga je FDA 2002. godine odobrila u kozmetičke svrhe započela je era botoxa. No, osim u kozmetičke svrhe botulinum toksin A (poznatiji kao botox) koristi se i za liječenje distonije, u tretmanima liječe ... više

Održano predavanje: Međuodjelna komunikacija i odnos

U organizaciji  SB Lipik vezano za kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara i HKMS 27. ožujka održano je predavanje Prof. BORISA BLAŽINIĆA, ravnatelja Instituta za kvalitetu i razvoj ljudskih potencijala, profesora i sudskog vještaka za psihologiju, psihote ... više

Uspješno održan međunarodni napredni Bobath tečaj I. kategorije

Konferencijska dvorana Quella Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik  od 18.3 do 22.2019. bila je mjesto zbivanja gdje je želja za stjecanjem specifičnih fizioterapeutskih vještina spojila fizioterapeute iz Makarske,  Zagreba, Krapine i ostalih dijelova Lijepe na ... više

LOGOPEDI ODRŽALI PREDAVANJE O SMETNJAMA GUTANJA

U petak 8.03.2018. međunarodni Dan žena u Toplicama Lipik obilježile su stručnim predavanjem magistre logopedije, gđa. Snježana Kligl i Mateja Visković. Tema izlaganja je bila Disfagije – neurogena orofaringealna disfagija (NOD). Poremećaji gutanja i govora učestalo prate neur ... više

1/17>>