SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Uspješno održan tečaj "Normalni pokret" s područja neurorehabilitacije

U organizaciji Hrvatske udruge Bobath terapeuta odraslih (HUBTO) i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik od 28.2.-1.3.2020 u konferencijskoj dvorani Quella uspješno je održan tečaj „Normalan pokret“. Želja za stjecanjem specifičnih fizioterapeutskih vještina ponovno je spojila fizioterapeute iz Splita, Malog Lošinja,  Zagreba  i ostalih dijelova Lijepe naše kako bi proširili svoja znanja u neurorehabilitaciji. Međunarodna Bobath instruktorica  Tinka Rajher Boštjan uspješno je prenijela svoje znanje i iskustvo  na polaznike  tečaja i pritom izrazila zadovoljstvo gradom Lipikom,  bolnicom,   te  organizacijom cijelog tečaja. Tečaj je između ostalih polaznika uspješno završilo pet fizioterapeuta iz SB Lipik. Ova edukacija je prethodnica za Osnovni Bobath tečaj koji će se održati u našoj ustanovi od 18.4.-25.4.2020. Važno je napomenuti kako je upravo Bobath koncept postao zlatni standard u neurorehabilitaciji pacijenta nakon moždanog udara i drugih neuroloških stanja i bolesti.

Posebna zahvala kolegama fizioterapeutima iz Hrvatske udruge Bobath terapeuta odraslih (HUBTO) Hrvoju Matiću, Krešimiru Blaževiću, Mirjani Telebuh i  Gordani Grozdek-Čovčić na uspješnoj suradnji.

Ivan Žilić, mag.physioth.

Uspješno održan tečaj
 

04.03.2020.