SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Pokazatelji zdravstvene njege oboljelih od HIV/AIDS u RH

Pokazatelji zdravstvene njege oboljelih od HIV/AIDS  u RH

Jelena Romanić Han,bacc.med.techn.

Pokazatelji zdravstvene njege oboljelih od HIV/AIDS  u RH

Popunjena mjesta u konferencijskoj dvorani Quella sa medicinskim sestrama/tehničarima i drugim zdravstvenim profesionalcima iz SB Lipik i drugih ustanova sa područja Požeško-slavonske županije koji skrbe o bolesnicima potvrđuju kvalitetu potrebne kontinuirane edukacije za medicinske sestre u Toplicama Lipik.

Predavanje  koje je održano 27.veljače 2019. o infekciji HIV-om i AIDS-u održala je sestra za intrahospitalne infekcije u SB Lipik Jelena Romanić Han,bacc.med.techn. Predavanje je bilo popraćeno zanimljivim filmom koji  je na jednostavan način istaknuo većinu problema sa kojima se susreće oboljeli, dilemama da li ići na testiranje, rizicima, prijenosu, liječenju bolesti. Prisutni su dobili na uvid protokol SB Lipik kako postupati sa zaraženim i li oboljelim bolesnikom sa infekcijom odnosno bolesti.

Gosti predavači su bili iz STOME MEDICAL sa kojima SB Lipik ima dugogodišnju suradnju. Predavanja kroz koje su prisutni dobili informacije o najnovijim dostignućima o skrbi za rane održao je stručni suradnik Hrvoje Lamza dok je predavanje o skrbi bolesnika sa stomom održala stručna suradnica Žana Glavašić.

01.03.2019.