SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Nova stručna zvanja naših liječnika

Status specijaliste iz uže specijalizacije iz neuromuskularnih bolesti stekli su prim. Merisanda Časar Rovazdi, spec. neurologije, subspec. neuromuskularnih bolesti i prim. Viktor Vidović, spec. neurologije, subspec. neuromuskularnih bolesti, dok je za status užeg specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije te reumatologije ispite položila Kristina Dumančić, spec. fiz. med. i reh. – reumatolog.

 

Ovim putem čestitamo našim liječnicima na stečenom statusu užih specijalista!

 

Više o njima i njihovim dosadašnjim dostignućima možete pročitati na linkovima u nastavku:

https://www.compas.com.hr/clanak/1/6956/toplice-lipik-predstavljeno-troje-novih-subspecijalista.html

http://pakrackilist.hr/toplice-lipik-lijecnici-stekli-nova-strucna-zvanja/

Nova stručna zvanja naših liječnika
 

02.07.2019.