SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Poslijediplomski tečaj I. kategorije

POŠTOVANI,

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE DANA 05. I 06. SRPNJA 2019. GODINE (PETAK I SUBOTA)

ODRŽATI POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ TRAJNE EDUKACIJE I. KATEGORIJE "MS JUČER, DANAS, SUTRA"

U TOPLICAMA LIPIK U KONFERENCIJSKOJ DVORANI "QUELLA".

 

Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima neurologije, psihijatrije i drugih srodnih struka, osobito liječnicima primarne zdravstvene zaštite, hitne medicinske pomoći i obiteljske medicine, kao i svima onima koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa navedenom problematikom.

 

DOKUMENTI

03.07.2019.