SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Kontaktirajte nas


Ime i prezime:*


Razlog kontakta:


E-mail:*


Telefon:


Poruka:


Kontrolni broj
(Upišite u polje ispod broj 93 )


 

Postoperativna rehabilitacija

 • nakon operiranih prijeloma kostiju i zglobova
 • nakon operacija kralježnice
 • nakon ugradnje umjetnih zglobova (endoproteze)
 • nakon artroskopskih operacija svih zglobova i ostalih operativnih zahvata

Rehabilitacijski program prilagođen Vašem zdravstvenom stanju i dijagnozi. Kombinacija terapijskih procedura i ljekovite termomineralne vode ovisno o medicinskim indikacijama i cilju rehabilitacije.

 • Prvi i završni pregled liječnika specijaliste fizijatra. Mogućnost konzilijarnog pregleda specijaliste neurologa i interniste i laboratorijske dijagnostike.  
 • Individualne fizioterapijske procedure i tehnike
  • PNF koncept
  • PIR
  • Mobilizacijske tehnike zglobova i mekih tkiva
  • K- tape
  • Kinetek
  • MOTOMED
  • LEG TENSOR
  • Medical flossing
  • DNS                                                                                 
 • Elektroterapijske procedure za suzbijanje boli
Postoperativna rehabilitacija